logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5891
Meno kňaza : Sartoris, Mikuláš Štefan
Pcmeno kňaza : sartorismikulasstefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 908
Poradie : 194810
Citát : Sartoris Nicolaus, Stephanus.Theologiam in semin. s. Stephani termin. 18. Apr. 1699. ordinatus. 12. Sept. e. a. investitus parochus in Lieszkó. Hinc 3. Maji 1702. in Haj. Inde 13. Jan. 1706. in Kis-Appony.
Preklad : Sartoris Mikuláš Štefan. Teológiu ukončil v seminári sv. Štefana. 18. apríla 1699 bol vysvätený za kňaza. 12. septembra t. r. bol ustanovený za farára v Lieskove, od 3. mája 1702 v Háji. Od 13. januára 1706 bol v Malých Oponiciach.

Číslo záznamu : 29979
Meno kňaza : Sartoris, Mikuláš Štefan
Pcmeno kňaza : sartorismikulasstefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 171
Poradie : 14970
Citát : Sartoris Mikuláš Štefan
O. 1699, t. r. farár v Liesku, 1702 v Háji, 1706 v M. Oponiciach. NSP