logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29978
Meno kňaza : Sartoris, Ľudovít
Pcmeno kňaza : sartorisludovit
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 171
Poradie : 14960
Citát : Sartoris Ľudevít
N. 4.IX.1814 v Kremnici v rodine učiteľa. Študoval v Kremnici, Vacove, filoz. v Nitre, teol. v BB. O. 1837, kaplán v Turč. Ďure, Sl. Ľupči, Zvolene, BB. Katedr. kazateľ, 1844 farár vo Sv. Mare, 1848 v Sklenom, 1858 VAD, 1864 v Kláštore p/Zn. 1874 HCEN, Z. 24.II.1877.

Číslo záznamu : 31276
Meno kňaza : Sartoris, Ľudovít
Pcmeno kňaza : sartorisludovit
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 85
Poradie : 7110
Citát : Sartoris Ľudovít
N. 4.9.1814 v Kremnici. O. 1837. K v Turč. Ďure, Sl. Ľupči, Zvolene, BB, Katedr. kazateľ. 1844 F vo Sv. Mare, 1848 F v Sklenom, 1858 VAD, 1864 F v Kláštore p/Zn. 1874 HCEN. Z. 24.2.1877.