logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 376
Meno kňaza : Šamaj, Milan
Pcmeno kňaza : samajmilan
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Samaj Milan, n. 10. VI. 1944 vo Vysokej nad Kysucou, o. 16. X. 1966, správca fary v Čavoji.

Číslo záznamu : 32175
Meno kňaza : Šamaj, Milan
Pcmeno kňaza : samajmilan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 323
Poradie : 44160
Citát : Šamaj Milan, n. 10. 6. 1944 vo Vysokej n. Kys., o. 16. 10. 1966, kapl. Papradno, 1970 kapl. Púchov, spr. f. Dohňany, 1971 kapl. Dlhé Pole, spr. f. Čavoj, 1972 spr. f. Ad. Kochanovce, 1977 spr. f. H. Vestenice.

Číslo záznamu : 64909
Meno kňaza : Šamaj, Milan
Pcmeno kňaza : samajmilan
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Šamaj Milan nar. 10.6.1944 vo Vysokej nad Kysucou , ord. 16.10.1966; kap. 1966 Papradno; adm. 1970 Dohňany 1971 Čavoj, 1972 Adamovské Kochanovce, 1977 Horné Vestenice, 1982 Raková, 1990 Lietava, 1991 Dežerice; far. 1992 Pukanec; adm. 25.7.1996 Jakubov, 1.7.1997 Banská Hodruša; exkardinovaný do ostravsko-opavskej diecézy 1.10.2000

Číslo záznamu : 68703
Meno kňaza : Šamaj, Milan
Pcmeno kňaza : samajmilan
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 318
Poradie : 4920
Citát : ŠAMAJ Milan,
nar.: 10. 6.1944 vo Vysokej nad Kysucou, ord.: 16.10.1966, adresa: 93505 Pukanec, nám. Mieru 16.
Pôsobiská: Papradno 1966 kaplán, Dohnaný 1970 farár, Čavoj 1971 farár, Adamovské Kochanovce 1972 farár, Horné Vestenice 1977 farár, Raková 1982 farár, Lietava 1990 farár, Dežerice 1991 farár, Pukanec 1992 farár