logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44328
Meno kňaza : Sádecký, Ján, SJ
Pcmeno kňaza : sadeckyjansj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 8670
Citát : Sádecký, Ján — jezuita, kazateľ, superior.

Mal šľachtický pôvod. V roku 1731 bol v Žiline sviatočným a slovenským kazateľom, katechétom, kronikárom, spovedníkom domu, konzultorom a staral sa o väzenie a o špitál. V roku 1733 tu zas účinkoval ako kazateľ domu a pôstny spovedník domu a prézes Kongregácie svätého ruženca. V rokoch 1737 až 1739 bol superiorom jezuitskej rezidencie v Žiline farárom, pôstnym kazateľom i riaditeľom gymnázia. V roku 1749 bol administrátorom v bývalom cistercitskom opátstve v Spišskom Štiavniku, v rokoch 1745 až 1748 rektorom jezuitského kolégia v Levoči, v rokoch 1750 až 1756 superiorom jezuitskej rezidencie v Kláštore pod Znievom a napokon v roku 1762 superiorom jezuitskej rezidencie v Prešove.