logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29965
Meno kňaza : Rusko, Rudolf
Pcmeno kňaza : ruskorudolf
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 170
Poradie : 14830
Citát : Rusko Rudolf
N. 28.III.1877 v Krupke, o. 1889, kaplán v Oslanoch, 1895 SF v Háji, K v Sučanoch, Zv. Slatine, Hronci, Chrenovci. 1896 SF, 1897 farár v Brehoch, 1900 v T. Breznici, 1921 D, 1922 v Novej Bani, 1927 AD tekovský. 1937 v. v. Z. 14.IX.1951.

Číslo záznamu : 31269
Meno kňaza : Rusko, Rudolf
Pcmeno kňaza : ruskorudolf
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 84
Poradie : 7040
Citát : Rusko Rudolf
N. 26.3.1867 v Krupke. O. 1889. K v Oslanoch, 1895 SF v Háji, K v Sučanoch, Zv. Slatine, Hronci, Chrenovci. 1896 SF, 1897 F v Brehoch, 1900 F v Tek. Breznici, 1921 D, 1922 F v N. Bani, 1927 AD tekovský. 1937 n. o. Z. 14.9.1951.
Nízkej postavy, zjav dôstojného kňaza, prívetivý, vážny, svätého života. Bol dobrosrdečný, neobyčajne pohostinný. Ku K mimoriadne dobrý principál, láskavý otec, najmä v staršom veku, keď strácal silu. Voči veriacim bol vzorný dušpastier. Ctili ho všetci, aj predstavení mesta. Bol stálym členom mestskej rady. Kázaval seriózne s náplňou Kristovho ducha. Už ako študent bol roduverným Slovákom. Mal povesť vzorne žijúceho kňaza. Taká bola aj jeho domvedúca, sesternica, ktorá bola starostlivou Martou kaplánom, ktorých vždy obslúžila, akoby boli jej synovia. /Komentoval A. Gocník./

Číslo záznamu : 63225
Meno kňaza : Rusko, Rudolf
Pcmeno kňaza : ruskorudolf
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 308
Poradie : 4290
Citát : Rudolf Rusko (1889 -1891), nar. 28.3.1877 v Krupke, ord. 1889, od 1895 SF v Háji, kaplán v Sučanoch, Zvolenskej Slatine, Hronci, Chrenovci. 1896 SF a od 1897 farár v Brehoch, 1900 v Tekovskej Breznici, 1921 dekan, 1922 v Novej Bani, 1927 arcidekan tekovský, od 1937 vo výslužbe, zomrel 14.9.1951. Zjav dôstojného kňaza, prívetivý, vážny, svätého života. Bol dobrosrdečný, neobyčajne pohostinný. Ku kaplánom mimoriadne dobrý principál, láskavý otec, najmä v staršom veku, keď strácal silu. Voči veriacim bol vzorný dušpastier. Ctili ho všetci, aj predstavení mesta v Novej Bani. Bol stálym členom mestskej rady. Kázaval seriózne s náplňou Kristovho ducha. Už ako študent bol roduverným Slovákom. Mal povesť vzorne žijúceho kňaza. (Komentoval A. Gocník.)