logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42825
Meno kňaza : Rudnay, Michal
Pcmeno kňaza : rudnaymichal
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Rudnay, Michael - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Kysucké Nové Mesto, Predmier, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 44320
Meno kňaza : Rudnay, Michal
Pcmeno kňaza : rudnaymichal
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 8590
Citát : Rudnay, Michal — kňaz Nitrianskej diecézy.
Bol biskupským tajomníkom, farárom v Predmieri a dekanom Žilinského dištriktu. V rokoch 1774 až 1776 bol farárom v Žiline. Bol aj farárom v Kysuckom Novom Meste.