logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29959
Meno kňaza : Rubesch Ignác
Pcmeno kňaza : rubeschignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 169
Poradie : 14770
Citát : Rubesch Ignác
O. 1808, preb. kaplán v Kremnici, Bojniciach, Jastrabej, 1814 farár v Hronci, 1823 D, 1831 farár v Tajove, VAD. Z. 3.I.1846.

Číslo záznamu : 31265
Meno kňaza : Rubesch Ignác
Pcmeno kňaza : rubeschignac
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 84
Poradie : 7000
Citát : Rubesch Ignác
1808 PB, K v Kremnici, Bojniciach, Jastrabej, 1814 F v Hronci, 1823 D, 1831 F v Tajove, VAD. Z. 3.1.1846.