logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33871
Meno kňaza : Rozum, Michal
Pcmeno kňaza : rozummichal
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 257
Poradie : 25960
Citát : Rozum Michal, n. 9. 4. 1918 v N. Klátove, o. 14. 6. 1942, kapl. Olaszliszka, Ruskov, 1943 kapl. Szerencs, 1945 kapl. Košice, kat. na gymn., Košice, 1954 spr. f. Parchovany, m. p., 1957 kapl. Prešov, 1964 spr. f. Rožkovany, 1972 spr. f. Solivar.

Číslo záznamu : 37930
Meno kňaza : Rozum, Michal
Pcmeno kňaza : rozummichal
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 16840
Citát : ROZUM, Michal
* nar. 9.4.1918 Nižný Klátov, ord. 14.6.1942 Košice, +21.11.2005 poch. Nižný Klátov
* 1942 kaplán Olaszliszka, 1943 Ruskov, Szerencs, 1945 katechéta Košice, 1951 PTP, 1954 farár Parchovany, 1954 vo väzení, 1955 vo výrobe, 1957 kaplán Prešov, 1964 administrátor Rožkovany, 1972 farár Prešov - Solivar, 1992 do dôchodku Prešov.
* Sch. 1944, s. 54; 1938, s. 231; 1948, s. 95; 1978, s. 257; 1995, s. 169; 1998, s. 135; 2000, s. 142; 2002, s. 153; 2004, s. 161. Mikloško, s. 174.>

Číslo záznamu : 61462
Meno kňaza : Rozum, Michal
Pcmeno kňaza : rozummichal
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1175
Poradie : 19130
Citát : ROZUM, Michal (* 9.4.1918 Nižný Klátov, okr. Košice-okolie) - trpiteľ za vieru.
Za kňaza ho vysvätili 14.6.1942 v Košiciach. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Olaszliszke, Ruskove, od r.1943 Szerencsi. R.1945 sa stal katechétom v Košiciach. V r.1951-1954 bol vo vojenskom pracovnom tábore. R.1954 krátko účinkoval ako farár v Parchovanoch, potom ho nespravodlivo odsúdili a väznili, od r.1955 bol mimo pastorácie. Od r.1957 opäť pôsobil ako kaplán v Prešove, r.1964 sa stal farárom v Rožkovanoch, r.1972 v Solivare, r.1992 odišiel do dôchodku v Prešove.
Lit.: Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s.122; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť roz-vrátiť. Bratislava 1991, s. 174.
CYRIL HIŠEM