logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5800
Meno kňaza : Rotáry, Ján
Pcmeno kňaza : rotaryjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 900
Poradie : 193890
Citát : Rotáry Joannes.16. Febr. 1728. investitus parochus in Nagy-Szelezsény. Hinc 7. Jan. 1736. in Garam-Ujfalu, ubi usque 1753. activus erat. 10. Dec. 1756. applicatus est spiritualis in semin. s. Stephani. Qua talis † 8. Nov. 1767. in Szent-Benedek.
Preklad : Rotáry Ján. 16. februára 1728 bol ustanovený za farára v Sľažanoch. Od 7. januára 1736 bol v Novej Dedine, kde pôsobil až do r. 1753. Od 10. decembra 1756 bol špirituálom v seminári sv. Štefana. Ako taký † 8. novembra 1767 vo Svätom Beňadiku.