logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5763
Meno kňaza : Rišško, Martin
Pcmeno kňaza : risskomartin1719
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 896
Poradie : 193520
Citát : Risskó, alias Huszkó Martinus.Theologiam cum tertio a. in Pázmáneo absolvit. 1755. missus cooperator ad Trubin. Dein per quinque a. Zolio-Lipcsensis. 7. Nov. 1749. investitus parochus in Turócz-Szent-Péter. Hinc 17. Maji 1752. in Nahács. Eodem a. domus parochialis ex resolutione Georgii com. Erdődy judicis curiae ex fundamentis noviter erecta prope ecclesiam. Ubi 1755. per Joannem Galgóczy visitatio fuit peracta, in qua de parocho: „Annor. 36. Diligenter exequitur officium suum.“ Ibidem † 20. Mart. 1779.
Preklad : Rissko, alias Huszkó Martin. Teológiu absolvoval v Pázmáneu po treťom ročníku. V r. 1755 bol poslaný za kaplána do Trubína. Potom bol päť rokov v Zvolenskej Ľupče. 7. novembra 1749 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petri. Od 17. mája 1752 bol v Naháči. V tom rok bola pri kostole nanovo postavená fara od základov z rozhodnutia grófa Juraja Erdődyho, kuriálneho sudcu. V r. 1755 tam vykonal Ján Galgóczy vizitáciu, v ktorej je o farárovi: „36 ročný. Svoj úrad zastáva usilovne.“ Tam † 20. marca 1779.

Číslo záznamu : 29948
Meno kňaza : Rišško, Martin
Pcmeno kňaza : risskomartin1719
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 168
Poradie : 14660
Citát : Rišško Martin alias Huško
1745 kaplán, 1752 farár v Budči, 1749 farár v T. Petre. Z. 20.III.1779.

Číslo záznamu : 31259
Meno kňaza : Rišško, Martin
Pcmeno kňaza : risskomartin1719
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 83
Poradie : 6940
Citát : Riško (Rišško) Martin alias Huško
Pri zriadení BBB bol F v T. Petre. Z. 20.3.1779.