logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29943
Meno kňaza : Riedl, Ľudovít
Pcmeno kňaza : riedlludovit
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 167
Poradie : 14610
Citát : Riedl Ľudevít
N. 10.VII.1852 v Topoľčiankach, o. 1879, kaplán v H. Hámroch, Žarnovici, H. Hámroch, V. Uherciach, Oslanoch, Detve, Žarnovici, 1890 farár v Sl. Pravne, 1914 v Rudne. Z. 14.IV.1920.

Číslo záznamu : 31253
Meno kňaza : Riedl, Ľudovít
Pcmeno kňaza : riedlludovit
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 83
Poradie : 6880
Citát : Ridl (Riedl) Ľudovít
N. 10.7.1852 v Topoľčiankach. O. 1879. K v H. Hámroch, Žarnovici, H. Hámroch, V. Uherciach, Oslanoch, Detve, Žarnovici, 1890 F v Sl.Pravne, 1914 F v Rudne. Z. 14.4.1920.

Číslo záznamu : 63109
Meno kňaza : Riedl, Ľudovít
Pcmeno kňaza : riedlludovit
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 267
Poradie : 3130
Citát : Ludovik Riedi (Ľudevít), kaplán vo Velkých Uherciach 1881 - 1883, (ďalej viď kapláni v Oslanoch).

Číslo záznamu : 63222
Meno kňaza : Riedl, Ľudovít
Pcmeno kňaza : riedlludovit
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 308
Poradie : 4260
Citát : Ludovik Riedl, Ľudevít (1883), nar. 10.7.1852 v Topoľčiankach, ord. 1879, kaplán v Horných Hámroch, Žarnovici, Velkých Uherciach (1881 - 1883), Detve, 1890 farár v Slovenskom Právne, 1914 v Rudne, zomrel 14.4.1920.