logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5660
Meno kňaza : Rebkay Joannes.
Pcmeno kňaza : rebkayjan1681
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 887
Poradie : 192490
Citát : Rebkay Joannes.Occurrit 1681. parochus in Turócz-Szent-Péter, de quo Georgius Szelepchényi in sua informatione dicit, quod quidem manus iniquorum effugerit, in bonis tamen damnificatus. (Magy. Sion. 1868. 761.)
Preklad : Rebkay Ján. V r. 1681 bol farárom v Turčianskom Svätom Petre, o ktorom Juraj Szelepchényi vo svojej správe povedal, že naozaj unikol z rúk nepravodlivých, v dobrých bol však zranený. (Magyar Sion 1868, s. 761.)