logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5654
Meno kňaza : Ravasz, Andrej
Pcmeno kňaza : ravaszandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 886
Poradie : 192430
Citát : Ravasz Andreas.Nobilis Kopcsányensis. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1724. bacal. 1725. magister philosophiae. Theologiam cum secundo a. in semin. s. Stephani 1727. terminavit. A mense Apr. 1728. usque m. Jun. ejusd. a. admin. in Dojcs. 2. Jan. 1730. investitus parochus in Nemcsény, ubi 1731. Paulus Kubovics peregit visitationem. Hinc 31. Mart. 1738. in Csejkő et Garam-Szőllős, ubi † 24. Jun. 1744. hemiplexia tactus. Res ejus direptae per cognatos et parochianos.
Preklad : Ravasz Andrej. Šľachtic z Kopčian. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1724 stal bakalárom, v r. 1725 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v seminári sv. Štefana v r. 1727 po druhom ročníku. Od apríla 1728 až do júna toho roka bol administrátorom v Dojči. 2. januára 1730 bol ustanovený za farára v Nemčiňanoch, kde v r. 1731 vykonal Pavol Kubovič vizitáciu. Od 31. marca 1738 bol v Čajkove a Rybníku nad Hronom, kde † 24. júna 1744 zasiahnutý ochrnutím. Jeho majetok vyrabovali príbuzní a farníci.