logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29909
Meno kňaza : Ragulík, Štefan
Pcmeno kňaza : ragulikstefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 164
Poradie : 14270
Citát : Ragulík Štefan
O. 1784, 1786 farár v Beňuši. Z. 1792

Číslo záznamu : 31240
Meno kňaza : Ragulík, Štefan
Pcmeno kňaza : ragulikstefan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 82
Poradie : 6750
Citát : Ragulík Štefan
O. 1784. 1786 F v Beňuši. Z 1792.