logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44767
Meno kňaza : Radlinský, Andrej
Pcmeno kňaza : radlinskyandrej1818
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 1680
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Radlinszky Andreas | 1818 | 1842 |39