logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5586
Meno kňaza : Raczko, Ján
Pcmeno kňaza : raczkojan1647
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 881
Poradie : 191750
Citát : Raczkó Joannes.Fuit 1647. parochus in Gerencsér, cum filiabus Szilincz et Moderdorf. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay, confecto.
Preklad : Raczkó Ján. V r. 1647 bol farárom v Hrnčiarovciach nad Parnou s filiálkami Zeleneč a Modranka. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya.