logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29891
Meno kňaza : Prúnyi, Samuel
Pcmeno kňaza : prunyisamuel
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 162
Poradie : 14090
Citát : Prúnyi Samuel
1807 preb., kaplán v N. Bani, BB, 1810 SF v Jastrabej, 1812 SF v Sl. Ľupči, 1813 farár na Šp. Doline, 1823 v Badíne. Z. 11.VIII.1824, 34 r.

Číslo záznamu : 31234
Meno kňaza : Prúnyi, Samuel
Pcmeno kňaza : prunyisamuel
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 81
Poradie : 6690
Citát : Prúnyi Samuel
1807 PB, K v N. Bani, BB. 1810 SF v Jastrabej, 1813 SF v Sl. Ľupči, 1813 F na Šp. Doline. 1823 F v Badíne. Z. 1.8.1824, 34 ročný.