logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31232
Meno kňaza : Prokein, Anton
Pcmeno kňaza : prokeinanton
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 81
Poradie : 6670
Citát : Prokein Anton
N. 23.4.1910 v Lúčkach. O. 1935. K v Handlovej, V. Poli, Handlovej, 1935 SF vo Vrícku, 1936 voj. duchovný v Levoči, Kremnici, Harmanci a Bratislave. Od 1.3.1944 do 1.12.1944 SF v Kr. Baniach, od 1.12.1944 do 3.7.1945 voj. duchovný v Bratislave. Od 4.7.1945 K v Č. Balogu, 1947 v BB, 1948 v Krupine, 1949 SF vo Vrútkach, 1953 SF v Bystričanoch, 1959 SF v Skl. Tepliciach, 1965 v H. Vsi. Z. 31.1.1977.
Strednej silnej postavy, počernej inteligentnej tváre. Pochádzal z roľníckej rodiny. Vo Vrícku postavil dvojtriednu školu s bytom. Vo Vrútkach generálne opravil kostol a zadovážil trojman. organ. V H. Vsi dal zhotoviť na kostol nový krov a generálne ho opravil. Bol členom diec. liturg. komisie. Vydal knižku: Provisio infirmorum s modlitbami za zomrelých. Preložil knihu K. Freischlagla: Veríte v Boha? Do tlače prispieval článkami s náboženskou tematikou. Za vojny poskytoval pomoc postihnutým v oblasti svojej pôsobnosti.

Číslo záznamu : 63045
Meno kňaza : Prokein, Anton
Pcmeno kňaza : prokeinanton
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 216
Poradie : 2490
Citát : Anton Prokein, nar. 23.4.1910 v Lúčkach pri Kremnici, otec Tomáš, matka Alžbeta, rod. Grolmusová, ord. 3.12.1933 v BB, kaplán v Handlovej, Velkom Poli, 1935 SF vo Vrícku (zaslúžil sa o stavbu dvojtriednej školy s bytom), 1936 vojenský duchovný v Levoči, Kremnici, Bratislave, 1944 SF v Kremnických Baniach, 1944 - 1945 vojenský duchovný v Bratislave, 1945 kaplán v Čiernom Balogu, 1947 kaplán v BB, 1948 v Krupine, 1949 SF vo Vrútkach (organizoval generálnu opravu kostola, zabezpečil trojmanuálový organ), 1953 -1959 SF v Bystričanoch, 1959 - 1965 v Sklených Tepliciach, potom bol SF Horná Ves (1965 -1977). Bol dobrý liturgista a člen liturgickej komisie pre uskutočňovanie reforiem v zmysle II. vatikánskeho koncilu. Ako športový nadšenec napísal dielo o vzťahu Cirkvi a športu. O rok neskôr vyšlo jeho latinské dielo Provisio infirmorum, preložil Freischlagove dielo Veríte v Boha? Počas vojny poskytoval pomoc postihnutým v oblasti svojej pôsobnosti. Zomrel 31.1.1977.