logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28306
Meno kňaza : Prachár Július,
Pcmeno kňaza : pracharjulius
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 143
Poradie : 15500
Citát : Prachár Július, n. 8. 5. 1951 v Bratislave, o. 8. 6. 1974, kapl. Štúrovo, a 1975 kapl. Šaľa, 1976 kapl. Šamorín.

Číslo záznamu : 64731
Meno kňaza : Prachár Július,
Pcmeno kňaza : pracharjulius
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Prachár Július Marián, ThDr. nar. 8.4.1951 v Ba, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Štúrovo, 1975 Šaľa , 1976 Šamorín, 1979 Nové Zámky, 1980 Malacky; adm. 1981 Dolné Plachtince, 1983 Rykynčice, 1990 Veľké Ripňany, 15.7.1999 Chrašťany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2009; far. Ba-Rusovce

Číslo záznamu : 68642
Meno kňaza : Prachár Július,
Pcmeno kňaza : pracharjulius
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 304
Poradie : 4310
Citát : PRACHÁR Július Marián,
när.: 8. 4.1951 v Bratislave, ord. : 8. 6.1974, adresa: 95607 Veľké Ripňany.
Pôsobiská: Štúrovo 1974 kaplán, Šaľa 1975 kaplán, Šamorín
1976 kaplán, Nové Zámky 1979 kaplán, Malacky 1980 kaplán, Dolné Plachtince 1981 farár, Rykynčice 1983 farár, Veľké Ripňany 1990 farár