logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 62856
Meno kňaza : Pöstényi Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : postenyijozefsdb
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 108
Poradie : 600
Citát : Don ThMgr. Jozef Pöstényi, SDB, nar. 8.2.1953 v Skalici, ord. 4.1.1985 v Bratislave, 1985 - 1990 mimo pastorácie, kaplán a do roku 2001 farár a výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava - Petržalka, od 1.8. 2001 - 2003 adm. v Michalovciach, 2003 - 2009 farský adm. Partizánske - Šípok, výpomocný duchovný, adm. Šaštín - Stráže 2009 - 2017, od 1.3.2017 výpomocný duchovný Bratislava - Petržalka I.

Číslo záznamu : 64725
Meno kňaza : Pöstényi Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : postenyijozefsdb
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Pöstényi Jozef, SDB nar. 8.2.1953 v Skalici , ord. 4.1.1985; m.p. 1985; kap. 1990 Ba-Petržalka; direktor reh.komunity 1991 tamtiež; far. 1993 tamtiež; kap. 15.8.1995 tamtiež; výp. 1996 tamtiež; výp. 1.8.2001 Michalovce; adm. 2003 Partizánske-Šípok; výp. 1.7.2009 Šaštín; adm. 2012 Šaštín; výp. 1.3.2017 Ba-Mamateyova

Číslo záznamu : 68640
Meno kňaza : Pöstényi Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : postenyijozefsdb
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 304
Poradie : 4290
Citát : PÖSTÉNYI Ján Jozef, SDB,
nar.: 8. 2.1953 v Skalici, ord.: 4.1.1985, adresa: 851 01 Bratislava, Daliborovo nám. 1.
Pôsobiská: 1985 mimo pastorácie, Bratislava-Petržalka 1990
kaplán, 1991 direktor rehoľnej komunity, výpomoc