logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41805
Meno kňaza : Pokorný, Jozef (1890-1960)
Pcmeno kňaza : pokornyjozef1890
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 151
Poradie : 4170
Citát : 204. Pokorný Josephus. Natus 23. VIII. 1890 in Žilina. 1914
ordinatus, Cooperator in Stará Bystrica, in Turzovka,
1918 in Košeca, 1920 ibidem Administrator in spir., in
examine Pro-Synodali approbatus, 1921 Coop. in Dolný
Hričov, St. Bystrica, int. Administrator in Dlhé Pole,
1922 Parochus in Dlhé Pole, 1931 Parochus in Krásno
n/Nitrou, Parochus Consultor. --- --- --- --- --- --- 18

Číslo záznamu : 43339
Meno kňaza : Pokorný, Jozef (1890-1960)
Pcmeno kňaza : pokornyjozef1890
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 165
Poradie : 3310
Citát : Pokorný Josephus. Natus 1890 in Žilina. 1914 ordinatus, Coo-
perator in Stará Bystrica et in Turzovka, 1918 in Košeca,
1920 ibidem Administrator in spir. et in examine Pro-
Synodali approbatus, 1921 Coop. in D. Hričov, St. By-
strica, int. Administrator in Dlhé Pole, 1922 Parochus in
Dlhé Pole, 1931 Parochus in Krásno n/Nitrou, Parochus
Consultor. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 18

Číslo záznamu : 44203
Meno kňaza : Pokorný, Jozef (1890-1960)
Pcmeno kňaza : pokornyjozef1890
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 7960
Citát : Pokorný, Jozef (* 23. augusta 1890 Žilina – + 13. októbra 1960 Nitrianske Sučany, okres Prievidza) — kňaz Nitrianskej diecézy.
Po absolvovaní štúdia teológie v biskupskom kňazskom seminári dostal 29. januára 1914 kňazské svätenie. Najprv bol kaplánom v Starej Bystrici, od roku 1915 v Turzovke, od roku 1918 v Košeci a v roku 1920 sa tam stal administrátorom. V tom istom roku zložil prosynodálne skúšky. V roku 1921 bol kaplánom v Trenčianskej Teplej, Dolnom Hričove a v Dlhom Poli, kde neskôr spravoval faru a v roku 1922 sa tam napokon stal aj farárom. V roku 1931 sa stal farárom v Krásne, pričom zastával aj funkciu farára-konzultora (Parochus consultor), a 1. júla 1947 sa stal farárom v Nitrianskych Sučanoch, kde sa stal aj honorárnym dekanom.

Pohrebné obrady a zádušnú svätú omšu celebroval 16. októbra pápežský prelát a nitriansky kanonik Msgr. ThDr. Rudolf Formánek (1892-1975).