logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 43736
Meno kňaza : Podivinský, František Xaver
Pcmeno kňaza : podivinskyfrantisekxaver
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 150
Poradie : 3220
Citát : P o d i v i n s z k y Franciscus. Natus 1829. in Zsolna, Com.
Trencsén. 1853. ordinatus, Cooperator in Csacza. 1859.
in Nagybicscse. 1860. in examine Pro-Synodali approba-
tus. 1864. Parochus in Dombelve. 1874. in Zsolna.
1888. Commissarius Eppalis ad R. Gymnasium Zsol-
naense et Abbas B. M. V. de Kolos. --- --- --- --- --- 16

Číslo záznamu : 44194
Meno kňaza : Podivinský, František Xaver
Pcmeno kňaza : podivinskyfrantisekxaver
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 7870
Citát : Podivinský, František Xaver (* 1829 Žilina – + 24. januára 1920 Žilina) — kňaz Nitrianskej diecézy, opát.

Po absolovaní teologických štúdií ho v roku 1853 vysvätili za kňaza. Stal sa kaplánom v Čadci a v roku 1859 vo Veľkej Bytči (dnes Bytča). V roku 1860 urobil prosynodálne skúšky a v roku 1864 sa stal farárom v Zákopčí. Dňa 17. júna 1874 sa stal farárom v Žiline. V roku 1888 ho vymenovali za biskupského komisára pre gymnázium v Žiline a 2. novembra 1888 ho zasa cisár František Jozef I. vymenoval za opáta Blahoslavenej Panny Márie z Klíža. Po smrti zástupcu dekana vdp. Antona Pokorného (1829-1889) diecézna vrchnosť vymenovala 25. októbra 1889 za poddekana jeho. Keď zomrel, bol najstarším kňazom Nitrianskej diecézy. Jeho zásluhou dostal žilinský farský kostol – okrem veží – novú strechu. Zaslúžil sa aj o postavenie či zveľadenie cirkevných objektov. Mesto postavilo v roku 1880 novú budovu pre rímskokatolícku ľudovú školu V roku 1882 zničil požiar čerstvo zrekonštruovaný kostol. Jeho rekonštrukciu uskutočnili v roku 1890. Prejavil sa aj ako národovec. V časoch silnej maďarizácie spolupracoval v roku 1894 pri zakladaní slovenského katolíckeho časopisu Kresťan, ktorý potom aj finančne podporoval. Už v septembri 1918 sa stal členom Slovenskej národnej rady v Trenčíne.

Príčinou jeho smrti bolo starecké ochabnutie. Zomrel ako najstarší kňaz v diecéze.
V Žiline ho 27. januára 1920 pochoval nitriansky sídelný kanonik, žilinský rodák, osvp. ThDr. Anton Bartoššík .

Číslo záznamu : 44750
Meno kňaza : Podivinský, František Xaver
Pcmeno kňaza : podivinskyfrantisekxaver
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 1510
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Podivinszky Franciscus | 1829 | 1853 |47

Číslo záznamu : 44900
Meno kňaza : Podivinský, František Xaver
Pcmeno kňaza : podivinskyfrantisekxaver
Www stránka : http://www.cadca.fara.sk/index.php/kostol/dejiny-farnosti.html [8.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 470
Citát : Kapláni v Čadci:
1854 -  František Podivinský