logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5391
Meno kňaza : Plavec, Mikuláš
Pcmeno kňaza : plavecmikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 864
Poradie : 189800
Citát : Plavecz Nicolaus.6. Febr. 1716. investitus in Turócz-Szent-Péter. Hinc 26. Apr. 1725. in Turócz-Szent-Márton. Inde 17. Jul. 1730. in Turócz-Szent-György. Exhinc 24. Sept. 1733. in Mosócz. Inde 25. Sept. 1744. in Libet-Bánya, ubi † 3. Nov. 1755.
Preklad : Plavec Mikuláš. 6. februára 1716 bol ustanovený v Turčianskom Svätom Petri. Nato 26. apríla 1725 v Turčianskom Svätom Martine, 17. júla 1730 v Turčianskom Svätom Ďure. Odtiaľ prešiel 24. septembra 1733 do Mošoviec, potom 25. septembra 1744 do Ľubietovej, kde † 3. novembra 1755.

Číslo záznamu : 29861
Meno kňaza : Plavec, Mikuláš
Pcmeno kňaza : plavecmikulas
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 159
Poradie : 12850
Citát : Plavec Mikuláš
1716 farár v T. Petre, 1725 v Martine, 1730 v T. Ďure, 1733 v Mošovciach, 1743 v Ľubietovej. Z. 3.XI.1755.