logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7725
Meno kňaza : Piaček, Ján (Necpaly, 1751)
Pcmeno kňaza : piacekjan1751necpaly
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 861
Poradie : 189365
Citát : Piacsek Joannes.Vág-Beszterczensis. Qua alumnus semin. s. Adalberti 1746. baccalaureus, 1747. magister philosophiae. Theologiam in eodem semin. in quartum a. absolvens 10. Dec. 1750. pro cooperatore Prividiam missus. 25. Sept. 1751. investitus parochus in Neczpál. Hinc 13. Nov. 1752. in Turócz-Szent-György. Ubi una VADiac. Turócziensis. Inde 13. Nov. 1763. in Turócz-Szent-Márton. Exhinc 24. Jul. 1773. in Alsó-Ludány, ubi † m. Oct. 1774.
Preklad : Piaček Ján. Z Považskej Bystrice. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1746 stal bakalárom, v r. 1747 magistrom filozofie. Teológiu absolvovla v tom istom seminári po štvrtom ročníku a 10. decembra 1750 bol poslaný za kaplána do Prievidze. 25. septembra 1751 bol ustanovený za farára v Necpaloch, potom 13. novembra 1752 v Turčianskom Svätom Ďure, kde bol dekanom turčianskeho dištriktu. Od 13. novembra 1763 bol v Turčianskom Svätom Martine. Odtiaľ prešiel 24. júla 1773 do Ludaníc, kde † v októbri 1774.

Číslo záznamu : 29840
Meno kňaza : Piaček, Ján (Necpaly, 1751)
Pcmeno kňaza : piacekjan1751necpaly
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 157
Poradie : 12640
Citát : Piaček Ján
Z Pov. Bystrice, 1751 farár v Necpaloch, 1752 v T. Ďure, VAD, 1763 v Martine, 1773 v D. Ludaniciach, kde z. 1774. NSP