logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5299
Meno kňaza : Peter (Nové Mesto nad Váhom, 1414)
Pcmeno kňaza : peter1414novemesto
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 858
Poradie : 188880
Citát : Petrus.Fuit ab 1414. usque 1419. primus praep. curatus in Vágujhely. Origine Polonus et cognatus Stybori fundatoris praepositurae. Sub illo 1419. Stephanus eppus Vaciensis consecravit ecclesiam filiam in Lieszkó Moravorum. (Jedlicska, Kiskárp. Eml. II. 570.)
Preklad : Peter. V rokoch 1414 – 1419 bol prvým prepoštom v Novom Meste nad Váhom. Pôvodom z Poľska a príbuzný Stibora zakladateľa prepozitúry. Za neho v r. 1419 vacovský biskup Štefan posvätil filiálny kostol v Moravskom Lieskovom. (Jedlicska, Kiskárp. Eml. II. 570.)