logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5294
Meno kňaza : Peter (Brezno, 1381)
Pcmeno kňaza : peter1381brezno
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 858
Poradie : 188830
Citát : Petrus.Occurrit 1381. plebanus in Breznóbánya. (Fejér, C. D IX. V. 462.)
Preklad : Peter. V r. 1381 bol farárom v Brezne. (Fejér, C. D. IX. V. 462.)

Číslo záznamu : 29811
Meno kňaza : Peter (Brezno, 1381)
Pcmeno kňaza : peter1381brezno
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 154
Poradie : 12350
Citát : Peter
1381 spomína sa ako farár v Brezne. /Fejér C. D. IX. V. 462./