logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44172
Meno kňaza : Permay, Ladislav, SJ
Pcmeno kňaza : permayladislavsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 7650
Citát : Permay, Ladislav (* 23. februára 1641 Teplička nad Váhom, okres Žilina) — jezuita, superior, univ. prof.

Mal šľachtický pôvod. Bol medzi prvými jezuitmi, ktorí pôsobili v Žiline. S ďalšími členmi Spoločnosti Ježišovej prišiel v roku 1673. V roku 1674 sa stal superiorom jezuitskej misie v Žiline, nedeľným kazateľom, slovenským misionárom. V rokoch 1676 a 1677 bol superiorom jezuitskej rezidencie v Skalici a v rokoch 1682 až 1685 bol zasa rektorom jezuitského kolégia v Trenčíne. Spolu s P. PhDr., ThDr. Martinom Čelešom, SJ viedol v rokoch 1685 až 1688 aj Žilinskú farnosť. Potom, v rokoch 1690 až 1693, bol znova superiorom jezuitskej rezidencie v Skalici. V rokoch 1697 a 1698 bol zasa rektorom košickej univerzity a súčasne rektorom tamojšieho jezuitského kolégia. Na trnavskej univerzite prednášal morálku.
Nevedel dobre po nemecky, ba ani po maďarsky. Ovládal iba slovenčinu a latinčinu.

Číslo záznamu : 61269
Meno kňaza : Permay, Ladislav, SJ
Pcmeno kňaza : permayladislavsj
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1068
Poradie : 17200
Citát : PERMAY Ladislav, SJ (* 17. stor. Teplička nad Váhom, okr. Žilina - + ?) - kazateľ, univerzitný profesor.
Ako misionár prišiel do Žiliny s ďalšími členmi Spoločnosti Ježišovej 2.7.1654. Podobne ako iní jezuiti, aj on sa kázňami prihováral ľuďom. Vytrvalou prácou dosiahli najprv 96 a do konca roka 167 konverzií z protestantizmu. V r.1676 a 1677 bol superiorom rezidencie v Skalici, v r.1682-1685 rektorom trenčianskeho kolégia, napokon v rokoch 1690-1693 rektorom kolégia a univerzity v Košiciach. O jeho smrti nemáme správy.
Lit.: Krapka, E. - Mikula, V. a kol.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ont., 1990, s.102, 119, 126, 158,160, 217.
ĽUBOMÍR V. PRIKRYL