logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5178
Meno kňaza : Pehácsek, Artúr
Pcmeno kňaza : pehacsekartur1850
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 848
Poradie : 187670
Citát : Pehátsek Arthurus.Natus 4. Jul. 1850. Theologiam cum quarto a. in semin. s. Stephani 1872. absolvit. 2. Jan. 1873. ordinatus. Cooperatorem egit in Maria-Nostra, ab 1873. in Komjáth. 1887. obtinuit parochiam Litava. 1892. in VADnum surr. distr. Bozók promotus.
Preklad : Pehácsek Artúr. Narodil sa 4. júla 1850. Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana v r. 1872 po štvrtom ročníku. 2. januára 1873 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Márianosztra, od r. 1873 v Komjaticiach. V r. 1887 obdržal farnosť Litava. V r. 1892 sa stal zastupujúcim dekanom bzovíckeho dištriktu.

Číslo záznamu : 65395
Meno kňaza : Pehácsek, Artúr
Pcmeno kňaza : pehacsekartur1850
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 360
Poradie : 12580
Citát : Pehatsek Arthurus, nat. 1850. Jul. 4. Kőrmőczbánya :
ord. 1873. Jan. 2. Coop. in Márianosztra, 1874. in
Komját : 1886. parochus in Litva, 1892. VAD. Distr.
Bozók : 1904. parochus in Dorog et VÁD. Distr.