logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28276
Meno kňaza : Patúc, Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : patucjozefsdb
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 140
Poradie : 15200
Citát : Patúc Jozef, n. 4. 9. 1901 vo V. Záluží, o. 2. 7. 1932, kapl. Šyštín, 1937 kapl. Krušovce, 1938 spr. f. Hr. Beňadik, 1940 spr. f. Studienka, 1948 m. p., 1952 spr. f. D. Plachtince, 1953 spr. f. Litava, n. o. v CHD Pezinok.

Číslo záznamu : 44161
Meno kňaza : Patúc, Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : patucjozefsdb
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 7540
Citát : Patúc, Jozef (* 4. septembra 1901 Veľké Zálužie, okres Nitra – + 24. novembra 1979 Pezinok) — salezián, trpiteľ.

Vstúpil k saleziánom a kňazské svätenie prijal 2. júla 1962. Najprv pôsobil v saleziánskom dome v Šaštíne (dnes súčasť obce Šaštín-Stráže) ako kaplán. V roku 1937 sa stal kaplánom v Krušovciach, od roku 1938 spravoval farnosť vo Svätom Beňadiku (dnes Hronský Beňadik) a od roku 1940 v Hasprunke (dnes Studienka). V roku 1942 pôsobil ako katechéta v Žiline. Dňa 12. decembra 1948 ho zaradili do tábora nútených prác, odkiaľ ho prepustili dňa 21. novembra 1949. Neskôr ho Štátny súd v Bratislave odsúdil na štyri roky väzenia, konfiškáciu polovice majetku a na peňažnú pokutu v sume 10 000,– Kčs. Vo väzení však strávil až päť rokov. Až v roku 1952 sa stal správcom farnosti v Dolných Plachtinciach a v roku 1953 v Litave. Na trvalom odpočinku bol v Charitnom domove v Pezinku.

Číslo záznamu : 67847
Meno kňaza : Patúc, Jozef, SDB
Pcmeno kňaza : patucjozefsdb
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 358
Poradie : 3800
Citát : Patúc Josephus, nat. Ujlak 4. Sept. 1901, ord. Ljubljana 3. Jul. 1932, e Soc. Sal. 12. Jun. 1943 ad experim. susc., vic. coop. Krušovce, 1943 vic. oec. Hasprunka, 12. Jun. 1946 incard.