logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29770
Meno kňaza : Pátek, František
Pcmeno kňaza : patekfrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 151
Poradie : 11940
Citát : Pátek František
O. 1810, kaplán na St. Horách /Výrečný a výborný kazateľ HD Tajov; Horlivý a veľmi zaslúžilý o St. Hory, HD Donovaly./ K v Krupine, Detve, Zvolene, H. Hámroch, Tajove, 1817 SF v Lazanoch, K v Bojniciach, St. Horách. 1821 farár v T. Petre, 1827 zbavený fary. K v Kláštore p/Zn, Sv. Kríži, 1833 SF v H. Ždani, K v Jastrabej. 1838 uväznený, 1838 poslaný do domu deficientov na St. Horách, 1840 protokolista BÚ, 1841 SF v Brehoch. Z. 10.VII.1846. Bol latinský básnik. Vedel krásne písať.

Číslo záznamu : 31175
Meno kňaza : Pátek, František
Pcmeno kňaza : patekfrantisek
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 76
Poradie : 6100
Citát : Pátek František
1810 K na St. Horách, Krupine, Detve, Zvolene, H. Hámroch, Tajove. 1817 SF v Lazanoch, K v Bojniciach, St. Horách, Tajove. 1821 F v Turč. Petre. 1827 zbavený fary. K v Kláštore, Žiari, 1833 SF v H. Ždani, K v Jastrabej. 1838 incarceratus. 1838 poslaný do domu deficientov na St. Horách. 1840 protokolista BÚ, 1841 SF v Brehoch. Z. 10.7.1846.