logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5060
Meno kňaza : Pápay, Pavol
Pcmeno kňaza : papaypavol1503
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 840
Poradie : 186490
Citát : Pápay Paulus.1503. in universitate Viennensi studuit. (Frankl, Hazai és külföldi iskolázás 221.) Fuit usque 1538. parochus Tirnaviensis. Hoc a. factus canonicus Strigon. ADiac. Nitr. subseque 1555. cantor et vicarius gener. Dicitur fuisse etiam eodem a. praepositus Alba-Regalensis. 1561. adhuc vixit.
Preklad : Pápay Pavol. V r. 1503 študoval na Viedenskej univerzite. (Frankl, Hazai és külföldi iskolázás 221.) Až do r. 1538 bol farárom v Trnave. V tom roku sa stal ostrihomským kanonikom, nitrianskym archidiakonom, v r. 1555 kantorom a generálnym vikárom. Hovorí sa, že v tom roku bol aj stoličnobelehradským prepoštom. V r. 1561 ešte žil.