logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5043
Meno kňaza : Paluďai, Juraj Anton
Pcmeno kňaza : paludaijurajanton
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 838
Poradie : 186320
Citát : Palugyay Georgius, Antonius.Palugyensis e cottu Liptó. E collegio gener. 1675. baccalaureus, 1676. magister philosophiae. 16. Mart. 1680. investitus parochus in Liptó-Szent-Kereszt, Bodafalva et Kis-Palugya. Hinc 9. Jan. 1681. in Bohunicz, ubi usque m. Jul. 1684. operatus.
Preklad : Paluďai Juraj Anton. Z Palúdze v Liptovskej župe. V generálnom seminári sa v r. 1675 stal bakalárom, v r. 1676 magistrom filozofie. 16. marca 1680 bol ustanovený za farára vo Svätom Kríži, Bodiciach a Palúdzke. Od 9. januára 1681 bol v Jaslovských Bohuniciach, kde pracoval až do júla 1684.