logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5024
Meno kňaza : Palič, Karol
Pcmeno kňaza : palickarol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 837
Poradie : 186130
Citát : Palics Carolus.Neosoliensis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1754. baccalaureus, 1755. magister philosophiam. Theologiam cum tertio a. in eodem semin. 1758. terminavit. 10. Maji ejusd. a. missus pro cooperatore ad montem Klák. Hinc 15. Sept. 1760. investitus parochus in Viszoka. Inde 12. Febr. 1763. in Nádas, in cottu Hont. Ibi 1766. per Emericum Foglár conscriptio parochiae peracta. Exhinc 5. Aug. 1767. in Zsarnócza. 20. Dec. 1772. nominatus parochus Zolio-Lipcsensis, quae jam septem mensibus vacabat. Factus 1775. una VADiac. distr. super. Zoliensis. 1776. incorporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensis.
Preklad : Palič Karol. Z Banskej Bystrice. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1754 stal bakalárom, v r. 1755 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1758 po treťom ročníku. 10. mája toho roka bol poslaný za kaplána do Kľaku. 15. septembra 1760 bol ustanovený za farára vo Vysokej, 12. februára 1763 v Hontianskych Trsťanoch. V r. 1766 tam Imrich Foglár vykonal súpis farnosti. Od 5. augusta 1767 pôsobil v Žarnovici. 20. decembra 1772 bol vymenovaný za farára v Slovenskej Ľupči, ktorá bola už sedem mesiacov uprázdnená. V r. 1775 sa stal dekanom hornozvolenského dištriktu. V r. 1776 bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.