logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4970
Meno kňaza : Ostroskay, Michal
Pcmeno kňaza : ostroskaymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 833
Poradie : 185590
Citát : Ostroskay Michael.Theologiam cum tertio a. cursu speculativo in Pázmáneo terminavit. Cooperatorem egit Teplae in Liptó tribus annis. 1. Dec. 1749. missus in pari qualitate ad Verbó. 15. Jun. 1750. investitus parochus in Hosszufalu, ubi 1755. Joannes Galgóczy peregit visitationem, qui de parocho: „Annor. 36. Vitae exemplaris. Catecheses pomeridianas jussus reassumere.“ † 27. Nov. 1757. ibidem.
Preklad : Ostroskay Michal. Teológiu ukončil v Pázmáneu po treťom ročníku. Ako kaplán pôsobil tri roky v Liptovskej Teplej. 1. decembra 1749 bol poslaný za kaplána do Vrbového. 15. júna 1750 bol ustanovený za farára v Dlhej, kde v r. 1755 vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý o farárovi zaznamenal: „36 ročný. Príkladného života. Na príkaz znovu koná popoludňajšie katechézy.“ Tam † 27. novembra 1757.