logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28268
Meno kňaza : Oršín, Anton
Pcmeno kňaza : orsinanton
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 139
Poradie : 15120
Citát : Oršin Anton, n. 28. 7. 1913 v D. Rykynčiciach, o. 11. 6. 1944, kapl. Jastrabá, 1945 kapl. Kremnica, 1946 kapl. Brezno, 1947 kapl. Kremnica, 1953 spr. f. Oslany, 1954 f. tamže, 1970 spr. f. Partizánske I., 1971 dekan, 1973 n. o. v CHD Vŕbové, † 1978.

Číslo záznamu : 31161
Meno kňaza : Oršín, Anton
Pcmeno kňaza : orsinanton
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 75
Poradie : 5960
Citát : Oršín Anton
N. 9.6.1913 v D. Rykynčiciach. O. 1944. K v Jastrabej, 1945 v Kremnici, Brezne, 1946 v Kremnici. 1953 SF v Oslanoch, 1970 SF v Partizánskom. 1974 n. o., duchovný správca v Charitnom domove vo Vrbovom. Z. 21.11.1978.

Číslo záznamu : 41322
Meno kňaza : Oršín, Anton
Pcmeno kňaza : orsinanton
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 528
Poradie : 55770
Citát : Oršin Anton, dekan n. o., spr. CHD vo Vŕbovom umrel 21. XI. 1978.

Číslo záznamu : 62810
Meno kňaza : Oršín, Anton
Pcmeno kňaza : orsinanton
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 43
Poradie : 140
Citát : Anton Oršin, nar. 28.7.1913 v Dolných Rykynčiciach, za kňaza bol vysvätený 11.6.1944 v BB, ako kaplán pôsobil v Jastrabej, v Kremnici, v Brezne (1945) a znovu v Kremnici 1946 ako adm. V Oslanoch sa stal SF v roku 1953, odkiaľ odišiel v roku 1970 za správcu farnosti do Partizánskeho, 1971 dekan, od roku 1974 bol na odpočinku v Charitnom dome vo Vŕbovom a zároveň jeho duchovným správcom. Zomrel 21.11.1978, pochovaný v rodisku.

Číslo záznamu : 63169
Meno kňaza : Oršín, Anton
Pcmeno kňaza : orsinanton
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 305
Poradie : 3730
Citát : Anton Oršin, nar. 28.7.1913 v Dolných Rykynčiciach. SF v Oslanoch v rokoch 1953 - 1970, od 1954 farár (ďalej viď Partizánske - Mesto).

Číslo záznamu : 64647
Meno kňaza : Oršín, Anton
Pcmeno kňaza : orsinanton
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Oršin Anton nar. 28.7.1913 v D.Rykynčiciach, ord. 11.6.1944; kap. Jastrabná, 1945 Kremnica, 1946 Brezno, 1947 Kremnica; adm. 1953 Oslany; far. 1954 Oslany; adm. 1970 Partizánske I.; 1971 dekan; 1973 n.o. v CHD Vrbové; + 1978