logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31746
Meno kňaza : Ondrík, Emil
Pcmeno kňaza : ondrikemil
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 197
Poradie : 21100
Citát : Ondrík Emil, n. 6. 11. 1910 v Socovciach, o. 23. 2. 1936, kapl. Detva, 1937 kapl. Trn. Hora, 1938 kapl. H. Hámre, 1939 kapl. Šimonovany, 1940 kapl. Detva, 1941 spr. f. Brehy, 1952 kapl. Brezno, 1956 spr. f. Moštenica, 1963 spr. f. Lad. Vieska. Ondruš Ján — pozri arcibiskupstvo trnavské.

Číslo záznamu : 62799
Meno kňaza : Ondrík, Emil
Pcmeno kňaza : ondrikemil
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 34
Poradie : 30
Citát : Emil Ondrík, nar. 16.11.1910 v Socovciach, za kňaza vysvätený 23.2.1936,
1936 kaplán v Detve, 1937 v Tmavej Hore, 1938 v Horných Hámroch, 1939 SF v Šimonovanoch (do príchodu Jána Kuchárika)... (ďalej vid farnosť Šimonovany).

Číslo záznamu : 62844
Meno kňaza : Ondrík, Emil
Pcmeno kňaza : ondrikemil
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 89
Poradie : 480
Citát : Emil Ondrík, nar. sa 16.11.1910 v Socovciach, za kňaza vysvätený 23.2.1936, 1936 kaplán v Detve, 1937 v Tmavej Hore, 1938 v Horných Hámroch, 1939 SF v Šimonovanoch (do príchodu Jána Kuchárika), súčasne mal na starosti aj expozitúru v Baťovanoch), 1940 v Detve, od 1941 SF v Brehoch, 1949 vyšetrovacia väzba, od 1952 kaplán v Brezne, od 1956 SF v Moštenici, od 1963 v Ladomerskej Vieske, od 1980 na dôchodku v Martine - býval vo vile po spisovateľovi Františkovi Hečkovi, 2006 čestný kanonik, zomrel 12.10.2010 v Martine vo fare. Pohrebnú svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis vo farskom kostole Martin-Mesto. Po svätej omši bol zosnulý pochovaný vo svojom rodisku v Socovciach.
Najviac sa zapísal do povedomia farníkov v Brehoch, keď zachránil život takmer sto mužom z dediny. Súčasný starosta Brehov Juraj Tencer z rozprávania domácich vie, že počas vojny Rusi zastrelili nemeckú hliadku.„Jeden z Nemcov sa však zachránil, Brežanov udal a čoskoro prišla odveta. Nemecký veliteľ dal všetkých mužov z dediny postaviť k múru, chcel ich dať zastreliť. Pán farár Ondrík s vtedajším richtárom sa však za nich prihovoril. Veliteľ ich omilostil, dedinu nevypálil, len ju evakuoval," sprostredkoval starosta.
Paradoxne v novembri 1949 bol zatknutý ŠtB počas nedeľnej sv. omše, ako SF v Brehoch (odmietol pompézny pohreb miestnemu komunistickému papalášovi, súhlasil iba s tradičným pohrebom), vo vyšetrovacej väzbe bol 10 mesiacov, prepustený na amnestiu, stratil štátny súhlas a začas pracoval vo výrobe.