logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44138
Meno kňaza : Ondrej(Žilina,1419)
Pcmeno kňaza : ondrejzilina1419
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 7140
Citát : Ondrej — kňaz Nitrianskej diecézy.
Žilinským farárom sa stal v roku 1419. V toto roku – 18. novembra – je o ňom zmienka v listine, v ktorej ho uvádzali ako svedka pri kupovaní podielu na dedičnom richtárstve.