logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41790
Meno kňaza : Omelka, Jozef
Pcmeno kňaza : omelkajozef
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 148
Poradie : 4020
Citát : 189. Omelka Josephus. Natus 15. IV. 1904 in Rybany. 1930
ordinatus, Cooperator in Raková, 1931 in Zákopčie,
Pogranice, Divina, 1932 int. Admin. in Divina, in
H. Mariková, 1933 Cooperator in St. Bystrica, Nová By-
stríca, 1934 in Turzovka, 1935 in examine Pro-Synodali
approbatus, int. Administrator in Dolný Hričov, 1936
Coop. in Brodno, 1937 int. Administrator ibidem, 1939
in Višňové. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76

Číslo záznamu : 43325
Meno kňaza : Omelka, Jozef
Pcmeno kňaza : omelkajozef
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 162
Poradie : 3170
Citát : O.

Omelka Josephus. Natus 1904 in Rybany. 1930 ordinatus,
Cooperator in Raková, 1931 Coop. in Zákopčie, Pogra-
nice, Divina, 1932 int. Admin. in Divina, in H. Mari-
ková, 1933 Cooperator in St. Bystrica, Nová Bystrica,
1934 in Turzovka, 1935 in examine Pro-Synodali appro-
batus, int. Administrator in Dolný Hričov, 1936 Coop.
in Brodno, 1937 int. Administrator ibidem. --- --- 77