logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 62849
Meno kňaza : Oliš, Rudolf
Pcmeno kňaza : olisrudolf
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 94
Poradie : 530
Citát : ThMgr. Rudolf Oliš, nar. 30.7.1953 v Dolnej Súci, ord. 10.6.1979 v Bratislave, od 1.7. disponovaný do banskobystrickej diecézy, 1979 - 1981 kaplán v Novej Bani, 1981 kaplán s aplikáciou na Turčiansky Ďur - farnosť Kláštor pod Znievom, 1981 - 1984 SF Turčiansky Ďur, 1984 farský adm. Sklené Teplice, 1984 - 1990 SF Oslany, 1990 - 1992 SF Krupina, 1992 - 1993 farár v Očovej, 1993 - 2010 farár v Handlovej, júl 2010 - 2014 farár v Šimonovanoch, v rokoch 2014 - 2015 výpomocný duchovný v Turčianskych Tepliciach, v Kláštore pod Znievom, v Turčianskom Petre, penzionovaný v roku 2014. Počas pôsobenia bol 18.6.2011 vysvätený za kňaza Tomáš Štefina, o deň nato mal primičnú sv. omšu v rodisku, kazateľom bol Mons. Vladimír Farkaš, riaditeľ BÚ v BB, 18.9.2011 bola vykonaná posviacka obnovenej sochy sv. Jána Nepomuckého (pôvodnú vandali zničili), odborný prieskum farského kostola v roku 2013 potvrdil, že jeho stavba pochádza z 13. storočia, o rok nato bola vykonaná gen. oprava zvonov.

Číslo záznamu : 63172
Meno kňaza : Oliš, Rudolf
Pcmeno kňaza : olisrudolf
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 305
Poradie : 3760
Citát : ThMgr. Rudolf Oliš, nar. 30.7.1951 v Dolnej Súči. Za kňaza bol vysvätený 10.6.1979 v Bratislave. Kaplán v Novej Bani (1979). Od roku 1981 kaplán s aplikáciou na Turčiansky Ďur vo farnosti Kláštor pod Znievom, v tom istom roku sa stal SF v Turčianskom Ďure, v roku 1984 krátko SF v Sklených Tepliciach a potom v Oslanoch, kde pôsobil až do roku 1990. V rokoch 1990 - 1992 SF v Krupine, neskôr v Očovej (1992) a od roku 1993 bol farárom v Handlovej, 2010 - 2014 farár v Šimonovanoch, vo výslužbe 2014, postupne výpomocný duchovný vo farnostiach Turčianske Teplice, Turčiansky Peter, Kláštor pod Znievom, Nitrianske Pravno; Kľak, Handlová (2019), honorárny dekan (2019). Jeho starší brat Jozef (1941 -2019) bol tiež kňazom, o. i. v Belej, vo Velkých Bieliciach, v Uhrovci.