logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4913
Meno kňaza : Okoličáni, Anton
Pcmeno kňaza : okolicanianton1774
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 827
Poradie : 185020
Citát : Okolicsányi Antonius.1774. factus est parochus in Detva, quacum 1776. incorporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.
Preklad : Okoličáni Anton. V r. 1774 sa stal farárom v Detve, s čím bol v r. 1776 inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

Číslo záznamu : 29741
Meno kňaza : Okoličáni, Anton
Pcmeno kňaza : okolicanianton1774
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 147
Poradie : 11650
Citát : Okolicsányi Anton de eadem
1774 farár v Detve, 1784 CEN. Vyštudoval ako jezuita, stal sa kazateľom. Pri zrušení SJ mal 33 r. a ostal kaplánom v BB. 1794 opát de Zám. Z. 17.XII.1799.

Číslo záznamu : 31155
Meno kňaza : Okoličáni, Anton
Pcmeno kňaza : okolicanianton1774
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 74
Poradie : 5900
Citát : Okolicsányi de eadem Anton SJ
Pri zriadení BBB bol F v Detve, 1784 CEN, 1794 opát de Zám. Z. 17.12.1799.