logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 322
Meno kňaza : Noga, Jordán Jozef, OP
Pcmeno kňaza : nogajordanjozefop
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Noga Jozef, n. 17. VII. 1946 vo Varíne, o. 15. XII. 1968, kaplán v Čadci.

Číslo záznamu : 41954
Meno kňaza : Noga, Jordán Jozef, OP
Pcmeno kňaza : nogajordanjozefop
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 318
Poradie : 43580
Citát : Noga Jozef, n. 17. 7. 1946 vo Varíne, o. 15. 12. 1968, kapl. V. Rovné, 1970 kapl. Bytča, Čadca, 1973 spr. f. Lietava, 1977 spr. f. Ochodnica.

Číslo záznamu : 44118
Meno kňaza : Noga, Jordán Jozef, OP
Pcmeno kňaza : nogajordanjozefop
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 6940
Citát : Noga, Jordán Jozef (* 17. júla 1946 Varín, okres Žilina – + 30. januára 2002 Žilina) — kňaz Nitrianskej diecézy, tajný dominikán, pápežský prelát.

Po štúdiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave prijal 15. decembra 1968 kňazské svätenie. Stal sa kaplánom vo Veľkom Rovnom a v roku 1970 v Bytči a zakrátko v Čadci. V roku 1973 sa stal správcom farnosti v Lietave, v roku 1975 v Ochodnici a v roku 1986 v Konskej. Dňa 12. februára 1976 vstúpil – samozrejme tajne – do Rehole bratov kazateľov – k dominikánom. V Lietave ho prijal vtedajší vikár Slovenského vikariátu Česko-slovenskej dominikánskej provincie P. Aquinas-Mária Juraj Gabura, OP (* 1915), ktorý mu obliekol habit 12. februára 1976. Prijal rehoľné meno Jordán. Noviciát absolvoval v špecifických podmienkach ilegality na lietavskej fare pod vedením P. Aquinasa-Máriu Juraja Gaburu, OP. Prvú rehoľnú profesiu zložil 18. februára 1977 a slávnostné sľuby zasa 18. októbra 1981. V roku 1877 sa stal správcom farnosti v Ochodnici a v roku 1986 v Konskej. Biskupský úrad v Nitre ho ustanovil za správcu farnosti v Žiline s platnosťou od 1. novembra 1989. Vedenie farnosti prevzal 16. decembra 1989. Dňa 1. februára 1990 ho ustanovili za dištriktuálneho dekana obnoveného Žilinského dekanátu. Pápež Ján Pavol II. (1920-2005) ho 11. februára 1997 vymenoval za pápežského preláta – „Prelatum ad honores Sanctitatis Nostrae“ (honorárny prelát Našej Svätosti). Od roku 2000 pôsobil na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre ako dočasný asistent Katedry dogmatickej teológie.

Asi tri hodiny pred smrťou povedal rehoľnej sestričke, ktorá sa oňho starala: „Prežil som šťastných tridsaťtri kňazských rokov“. Neskôr si vyžiadal Sviatosť Oltárnu, po jej prijatí zložil ruky a asi o päť minút odovzdal dušu Stvoriteľovi.
Rozlúčková svätá omša bola v žilinskom farskom Kostole Najsvätejšej Trojice 3. februára 2002 o 15,00 h. Hlavným celebrantom bol nitriansky sídelný biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec (* 1924). Ďalšími celebrantmi boli banskobystrický pomocný biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. (* 1950), prior dominikánov v Bratislave P. Juraj Aquinas-Mária Gabura, OP (* 1915), ktorý mal aj homíliu, správca Rajeckej farnosti dekan Mons. Michal Keblúšek (* 1960) a ďalších asi 150 kňazov. Obradov sa zúčastnil aj žilinský evanjelický farár Ondrej Peťkovský s manželkou. So zosnulým sa rozlúčili za kňazov Mons. Michal Keblúšek, za Mesto Žilina prednosta Mestského úradu Ing. Miroslav Adámek a za veriacich Milan Tibor Bričkovský (* 1924). Po skončení obradov vyniesli rakvu do stredu Námestia Andreja Hlinku, kde sa so svojím rehoľným spolubratom rozlúčili dominikáni spevom „Salve Regina“.

Podľa jeho vôle ho pochovali vo Varíne, a preto pohrebné obrady so svätou omšou vykonal v jeho rodisku 4. februára 2002 o 15,00 h nitriansky pomocný biskup a generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. František Rábek (* 1949).
Bol to kňaz celým svojím bytím. V Ochodnici sa zaslúžil o obnovu kostola. V roku 1978 okolo kostola urobili nové oplotenie s kovovou bránou, obnovili vonkajšiu i vnútornú omietku, vymenili elektroinštaláciu a akademický maliar Jiří Jelínek z Uhorského Brodu vytvoril nové maľby. Odstránili bočné oltáre, renovovali hlavný oltár a zaobstarali nový obetný stôl i ambon. Dal obnoviť aj farskú budovu. V roku 1979 vymenili staré lavice za nové.

V Žiline sa zaslúžil o vybudovanie kostola na Vlčincoch. Pripravil zriadenie farností na sídliskách Solinky a Vlčince a vytvoril podmienky aj pre ďalšiu farnosť – na sídlisku Hájik. Jeho zásluhou sa vybudovali aj cintorínske kaplnky v Budatíne a v Považskom Chlmci. Taktiež obnovili Kaplnku sv. Jána Nepomuckého v Celulózke, ktorá dostala nové zasvätenie – dnes je to Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Číslo záznamu : 45029
Meno kňaza : Noga, Jordán Jozef, OP
Pcmeno kňaza : nogajordanjozefop
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 920
Citát : V r. 1968 15. decembra bol ordinovaný rodák Jozef Noga nar. 17. 7. 1946 vo Varíne. Ako kaplán Veľké Rovné, 1970 Bytča, Čadca, 1973 správca farnosti Lietava, 1977-1986 Ochodnica, 1986-1989 Konská, 1989 Žilina mesto, 1990 dekan, 1997 dosiahol hodnosť pápežský prelát. Zomrel 30. 1. 2002 pochovaný je vo Varíne.

Číslo záznamu : 45078
Meno kňaza : Noga, Jordán Jozef, OP
Pcmeno kňaza : nogajordanjozefop
Číslo knihy : 1063672
Názov knihy : Sandanus, Pavol: Dejiny farnosti Konská do jej rozdelenia v roku 2003 . Praha 2008 (dipl. práca, el. text).
Skratka knihy : plv1
Strany : 75-89
Poradie : 260
Citát : P. Jozef Noga, OP (1986 – 1989)
Narodil sa 17. júla 1946 vo Varíne. Po štúdiách na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave prijal dňa 15. decembra 1968 kňazské svätenie. Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Rovnom od svojho svätenia do roku 1970. Následne sa stal kaplánom v Bytči a v Čadci. V roku 1973 sa stal správcom farnosti v Lietave, neskôr v Ochodnici (od roku 1977) a napokon od roku 1986 v Konskej. Na konci roku 1989 sa stal správcom farnosti v Žiline. Po páde komunizmu sa zaslúžil o zriadenie rehoľného domu, cirkevných škôl a o výstavbu kostola na sídlisku v Žiline. Pápež Ján Pavol II. ho dňa 11. februára 1997 vymenoval za pápežského preláta.
Dňa 12. februára 1976 vstúpil tajne k dominikánom. Prijal ho vtedajší vikár Slovenského vikariátu Československej dominikánskej provincie P. Aquinasa-Mária Juraj Gahura, OP. Dostal rehoľné meno Jordan. Noviciát absolvoval v provizórnych podmienkach na lietavskej fare pod vedením vikára Gahuru. Prvú rehoľnú profesiu zložil dňa 18. februára 1977 a slávnostné sľuby prijal 18. októbra 1981. Zomrel po ťažkej nemoci 30. januára 2002 v Žiline. Pochovaný je vo svojom rodisku.
Za jeho pôsobenia v roku 1987 bola opravená strešná krytina na kostole v Rajeckých Tepliciach. Taktiež sa vymenila v Kamennej Porube drevená konštrukcia na veži kostola, kde sa použila nová medená krytina. Veriaci v Kunerade za pôsobenia P. Jozefa Nogu nemohli nič urobiť so zámerom dostavať kostol. Ale iskra nádeje svitla po novembri 1989, keď bola stavba vrátená veriacim. Na Vianoce 1989 sa v provizórnych podmienkach slúžila vianočná bohoslužba, z čoho mali najväčšiu radosť všetci veriaci, ktorí boli pre túto stavbu prenasledovaní.