logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29715
Meno kňaza : Nemky, Štefan
Pcmeno kňaza : nemkystefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 145
Poradie : 11390
Citát : Nemky Štefan
O. 1815, kaplán v Predajnej, H. Hámroch, 1822 SF v Chrenovci, K v H. Hámroch, N. Bani. 1827 farár v Brehoch, 1831 v Č. Balogu, 1839 v Badíne, 1842 v Lopeji, kde z. 20.VI.1848.

Číslo záznamu : 31139
Meno kňaza : Nemky, Štefan
Pcmeno kňaza : nemkystefan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 73
Poradie : 5740
Citát : Nemky Štefan
O. 1815. K v Predajnej, H. Hámroch, 1822 SF v Chrenovci, K v H. Hámroch, N. Bani. 1827 F v Brehoch, 1831 v Č. Balogu, 1839 F v Badíne, 1842 v Lopeji, kde Z. 20.6.1848.