logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29710
Meno kňaza : Nécsey, Juraj
Pcmeno kňaza : necseyjuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 144
Poradie : 11340
Citát : Nécsey Juraj
N. 19.IV.1791 v Oslanoch, o. 1817, kaplán v M. Kršteňanoch, Vyhniach, Žarnovici, 1821 vychovávateľ v rodine Kvassayovskej v Broďanoch, 1822 K v Lovči, 1823 SF, 1825 farár vo Vieske, 1828 v H. Opatovciach, t. r. per cambium znova vo Vieske. Z. 14.I.1856.

Číslo záznamu : 31136
Meno kňaza : Nécsey, Juraj
Pcmeno kňaza : necseyjuraj
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 73
Poradie : 5710
Citát : Nécsey Juraj
N. 19.4.1791 v Oslanoch. O. 1817. K v M. Kršteňanoch, Vyhniach, Žarnovici. 1821 vychov. v rodine Kvassayovej v Broďanoch. 1822 K v Lovči, 1823 SF, 1825 F vo Vieske, 1828 v H. Opatovciach, t. r. per cambium znova v L. Vieske. Z. 14.1.1856.

Číslo záznamu : 63267
Meno kňaza : Nécsey, Juraj
Pcmeno kňaza : necseyjuraj
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 312
Poradie : 4710
Citát : Juraj Nics, (Necsey), nar. 19.4.1791, otec Andreas, matka Mária, rod. Kmeťová, za kňaza bol vysvätený v roku 1817 a pôsobil ako kaplán v Malých Kršteňanoch, Vyhniach a Žarnovici. V roku 1821 sa stal vychovávateľom v rodine Kvassayovskej v Brodänoch. V roku 1822 bol naďalej kaplánom v Lovči a v roku 1823 SF. V roku 1825 sa stal farárom vo Vieske (okr. Žiar n/H.), roku 1828 v Horných Opatovciach a neskôr znovu vo Vieske. Zomrel 14.1.1856.