logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4652
Meno kňaza : Münich, Daniel
Pcmeno kňaza : munichdaniel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 805
Poradie : 182410
Citát : Múnich (Minich, Mönich) Daniel.Schemnicziensis. Qua alumnus semin. Mariani 1716. baccalaureus, et 1717. magister philosophiae. Theologiae primum a. in eodem semin. 1718. absolvit. 18. Mart. 1727. investitus parochus in Szebeléb, ibi † 4. Sept. 1729.
Preklad : Münich (Minich, Mönich) Daniel. Z Banskej Štiavnice. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1716 stal bakalárom a v r. 1717 magistrom filozofie. Prvý ročník teológiu absolvoval v r. 1718 v tom istom seminári. 18. marca 1727 bol ustanovený za farára v Sebechleboch, kde † 4. septembra 1729.