logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37622
Meno kňaza : Moravtsik, Bruno, OFM
Pcmeno kňaza : moravtsikbrunoofm
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 13760
Citát : MORAVTSIK, Bruno, OFM
* 1844* administrátor Nižná Šebastová, gvardián, 1847 - 1852 Budimír.
*Sch. 1844, s. 66; 1847, s. 136; 1853, s. 155; 1855, s. 159; 1857, s. 156; 1869, s. 128.>