logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37621
Meno kňaza : Moravetz, Štefan
Pcmeno kňaza : moravetzstefan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 13750
Citát : MORAVETZ, Štefan
* nar. 16.12.1878 Zákány (Maď.), ord. 5.2.1903
* 1903 kaplán Füzérradvány, Hertník, Boľ, Tokaj, Léh, Perbeník, Trebišov, Bardejov, 1908 dočasný administrátor Gaboltov, kaplán Košice, Humenné, Lastovce, 1911 správca Hamburg (Nemecko), v tom istom roku USA, Pittsburg, Pa.
*Sch. 1915, s. 176; 1918, s. 20; 1925, s. 40; 1928, s. 46; 1934, s. 46; 1938, s. 225.>