logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44086
Meno kňaza : Miškovič, Juraj, SJ
Pcmeno kňaza : miskovicjurajsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 6620
Citát : Miškovič, Juraj — jezuita, kazateľ, pedagóg, superior.
V roku 1730 bol v Žiline sviatočným kazateľom, katechétom a mal na starosti väzenie a špitál. V roku 1739 tu pracoval ako kazateľ domu, duchovný správca, vedúci Kongregácie najsvätejšieho ruženca a konzultor. Napokon v rokoch 1740 až 1743 viedol rezidenciu ako jej superior, pričom bol aj tunajším farárom, riaditeľom nižšieho gymnázia i kazateľom domu.