logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31108
Meno kňaza : Minárik, Michal
Pcmeno kňaza : minarikmichal
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 68-69
Poradie : 5430
Citát : Minárik Michal
N. 21.9.1912 v Bojniciach. O. 1935. Pred O slúžil ako diakon. K v Č Balogu, Detve, 1.10.1935 – 28.2.1936 konal zákl. voj. službu. 1936 SF v Lazanoch, K v Martine, N. Bani, 1940 SF vo Valaskej, 1944 F v Lazanoch, 1948 SF v Skl. Tepliciach, 1950 v Mošovciach, v Sklených Tepliciach, 1951 SF v J. Lehote, 1952 SF v Mošovciach, 1953 SF v Turč. Michale, incarceratus. 1957 K v Hriňovej, 1958 incarceratus, 1965 SF v Sl. Pravne, 1968 SF v Hámroch, Z. 6.12.1968.
Strednej postavy, príjemnej tváre, usmievavý, veľmi živej letory. Pochádzal z rodiny kočiša. Bol iniciatívny, agilný. Vzorne si plnil povinnosti. Otvorenej povahy. Mal však prudkú neústupnú povahu, o veciach, ktoré sa okolo diali, súdil často pesimisticky a kriticky sa o nich vyjadroval. Trval pri tom vždy na svojej mienke, mienku druhých ignoroval, a preto si narobil veľa nepriateľov. Opravil faru v Lazanoch a Sl. Pravne. Nikdy nezabudol na Bojnice, svoje rodisko a preto živo sledoval opravu kostola, ktorá sa v tom čase konala. Pričiňoval sa o to, aby zvony, ktoré r. 1968 svojpomocne uliali vo farskej pajte, boli čím skôr zavesené na vežu. Stalo sa však niečo zvláštne: jemu prvému zvonili na pohreb. Havaroval totiž na svojom aute a po týždni následkom otrasu náhle zomrel. Pochovaný je v Bojniciach. /komentoval L. Hromádka./