logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4832
Meno kňaza : Mikuláš (Necpaly, 1559)
Pcmeno kňaza : mikulas1559necpaly
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 820
Poradie : 184210
Citát : Nicolaus.Polonus. Occurrit 1559. plebanus in Neczpál. De quo visitator ejusdem anni notavit: „Uxoratus, tamen omnia Sacramenta tenet catholico more.“
Preklad : Mikuláš. Poliak. V r. 1559 bol farárom v Necpaloch. Vizitátor toho roka o ňom zaznačil: „Ženatý, ale všetky sviatosti drží po katolícky.“