logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4831
Meno kňaza : Mikuláš (Horné Vestenice, 1558)
Pcmeno kňaza : mikulas1558hornevestenice
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 820
Poradie : 184200
Citát : Nicolaus.Occurrit 1558. plebanus in Felső-Vesztenicz. De quo visitator a. 1559. sic loquitur: „Qui fuit et superiori anno. Uxoratus. Omnia sacramenta ecclesiae catholice administrat.“
Preklad : Mikuláš. V r. 1558 bol farárom v Horných Vesteniciach. O ktorom vizitátor r. 1559 uvádza toto: „Ktorý bol aj v predošlom roku. Ženatý. Všetky sviatosti vysluhuje po katolícky.“